Een museum waarop we fier zijn.

De galerij met portretten in de Koningszaal is hoogst merkwaardig en uniek gelet op het aantal en  de ouderdom van de schilderijen, startend medio de 17de eeuw tot op dag van heden.

Naast het kerkzilver beschikte de gilde nog over drie categorieën schutterszilver: pronkobjecten, ceremoniële draagtekens en prijzenzilver.

Ook het meubilair is het belichten meer dan waard.

Schilderijen

Het betreft voornamelijk Brugse schilders, die veelal elkaars meester of leerling geweest zijn, en elkaar opvolgden als directeuren aan de Brugse Kunstacademie. Hier volgen enkele voorbeelden.

Zilver

In de gilde worden diverse kostbare zilveren voorwerpen bewaard, waarvan sommige teruggaan tot de vijftiende eeuw.

Meubilair

Merkwaardige schutterskasten, borstbeelden, kanonnen en loterijtrommels…