Over ons...

...door Hoofdman Patrick Flamey

Welkom op de website van de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan binnen Brugge. Onze gilde is deoudste schuttersvereniging die onafgebroken actief bleef sinds de middeleeuwen . Rond 1375 is ze in Brugge ontstaan, gehuisvest vanaf 1573 in het huidige pand in de Carmersstraat, genaamd het Lombaertsheester.

Onze doelstellingen en activiteiten zijn van drieërlei aard:

  • het beoefenen van de aloude sport van het boogschieten met de handboog. Wekelijks op maandagavond wordt daartoe een schieting georganiseerd.
  • het bevorderen van de vriendschap onder de leden. Momenteel zijn er ongeveer 120 confraters lid.
  • het in stand houden en bestuderen van ons rijke en historisch belangrijke patrimonium.

Gildetradities houden we in ere. We leven ‘met het verleden maar niet in het verleden’ en proberen een bloeiende toekomst voor de gilde te waarborgen.

Deze website biedt u uitgebreide informatie over de vermelde doelstellingen en activiteiten. U vindt er rubrieken over onze historiek, over de gebouwen, de kunstwerken en het archief, over de geschiedenis en de verschillende disciplines van het boogschieten.

Op het archief zijn we bijzonder trots. Het oudste stuk dateert van 1416, zodat we in 2016 terecht ‘600 jaar’ archief konden vieren, een tentoonstelling hierover konden organiseren en een wetenschappelijk onderbouwd boek over de gilde konden latenverschijnen. Het archief werd reeds in belangrijke mate gedigitaliseerd. Het bewaren van de inhoud wordt aldus verzekerd en de toegankelijkheid voor navorsers vergroot.

Tenslotte vindt u hier ook een beknopte bibliografie voor wie nog meer wil lezen en weten, enkele ‘links’ over verwante onderwerpen en organisaties en onze contactgegevens als u de gilde niet enkel virtueel maar ook echt wil bezoeken.

Talrijke afbeeldingen brengen aanvullend op de teksten een visueel verhaal. Het is een verhaal van vele feiten maar ook van mensen die doorhun bijdrage een eigen gelaat aan onze gilde hebben gegeven.

Hartelijk dank voor uw belangstelling. Ik wens u veel kijk- en leesgenot. Ik dank ook oprecht de makers van deze website.

Patrick Flamey, Hoofdman