Het patrimonium.

Ons patrimonium bestaat hoofdzakelijk uit drie delen, die onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Dit maakt onze gilde zo uniek.

Gebouwen

Onze Sint-Sebastiaansgilde bezit sinds 1573 onafgebroken haar gildehof aan de Carmersstraat te Brugge. Weinig of geen verenigingen kunnen deze historische continuïteit evenaren.

Museum

Een bonte verzameling van schilderijen, zilver en porselein bekoren menig bezoeker.

Het museum kan worden bezocht na afspraak het e-mail adres info@sebastiaansgilde.be

Archief

Ons archief is een goudmijn voor de geschiedenis van onze gilde, meer nog, het is de weergave van een socioculturele en politieke geschiedenis van de voorbije zeshonderd jaar.