Een uniek archief...

Ons archief is een goudmijn voor de geschiedenis van onze gilde, meer nog, het is de weergave van een socioculturele en politieke geschiedenis van de voorbije zeshonderd jaar.

Sinds 1416...

...bewaren we alles in huis

De Sint-Sebastiaansgilde bewaart een zeer oud archief dat teruggaat tot de vijftiende eeuw. Het oudste stuk is van 1416, wat op enkele decennia na reikt tot aan het ontstaan van de gilde. Het archief weerspiegelt de samenstelling en de activiteiten van de gilde, die een belangrijke evolutie hebben doorgemaakt in de meer dan zes eeuwen bestaan, maar die tegelijkertijd een constante lijn tonen in de doelstellingen en de beginselen van de vereniging.

Volgende componenten zijn te onderscheiden in het gildearchief:

  • oorkonden of perkamenten akten uit de 15de en 16de eeuw, waaronder een pauselijke bul
  • ledenlijsten uit de 16de tot de 18de eeuw
  • rekeningen vanaf 1454 tot de 20ste eeuw
  • doodschuldenboeken van de 16de tot de 18de eeuw
  • admissieboeken uit de 19de en 20ste eeuw
  • verslagboeken uit de 17de tot de 20ste eeuw
  • schietboeken uit de 19de en 20ste eeuw
  • bundels verzamelde correspondentie en documenten uit de 16de tot de 20ste eeuw
  • diverse registers zoals guldenboeken, contractboek 1798, enz.
Bul van Paus Martinus V, 23 juli 1428

Histoire de la Gilde des Archers

Het archief is door archivaris Albert Schouteet geordend en nader beschreven in het boek van Dr. Henri Godar, ‘Histoire de la Gilde des Archers de Saint Sébastien de la ville de Bruges’Brugge, 1947, p. 13 -35. 

In hetzelfde boek zijn heel wat uittreksels uit het archief opgenomen.

Digitalisatie is een must

De documenten zijn reeds grotendeels gedigitaliseerd en zullen verder systematisch gedigitaliseerd worden.

Het archief bevat verder nog een fotocollectie, met talrijke foto’s uit de 20ste eeuw. Ook deze is voor het grootste gedeelte gedigitaliseerd.

Een selectie hiervan kan binnenkort worden geconsulteerd via deze website.

Archiefstukken ter inzage

Inzage van niet-gedigitaliseerde archiefstukken kan enkel ter plaatse in de gildegebouwen en dit na afspraak met de archiefverantwoordelijke via e-mail: info@sebastiaansgilde.be

600 jaar archief van de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan binnen Brugge

Ter gelegenheid van de zeshonderdste verjaardag van het oudste archiefstuk werd in 2016 een tentoonstelling opgezet met als titel ‘Van ‘t Frerenconvent tot het Lombaertsheester. 600 jaar archief van de Sint-Sebastiaansgilde binnen Brugge’. Een kleine catalogus werd toen gepubliceerd. Daarbij werd ook een boek gepubliceerd: J. Dumolyn en A. Vandewalle (eds.), ‘Sint-Sebastiaan binnen Brugge. 600 jaar gildearchief’, Brugge 2016, 231 pagina’s.