WELKOM

Koninklijke Hoofdgilde
Sint-Sebastiaan
binnen Brugge

De Sint-Sebastiaansgilde binnen Brugge bestaat als gilde reeds meer dan 600 jaar, en dit ononderbroken tot op dag van vandaag, wat haar tot een unicum maakt in de wereld.

Historiek

In vier tijdepisodes vatten wij voor u onze indrukwekkende historiek kort samen. We wensen u aangenaam leesgenot.

Patrimonium

We belichten hier in drie rubrieken ons uniek patrimonium waaronder  historische gebouwen, het waardevol museum en 600 jaar oud archief.

Boogschieten

Een korte toelichting over de geschiedenis van het handboogschieten, alsook de vier disciplines die we beoefenen.