Wie meer wil lezen...

...over het schutterswezen, de schuttersgilden en de
Sint-Sebastiaansgilde binnen Brugge in het bijzonder,
kan terecht in de hieronder vermelde werken.

 • Custis Charles, Notice sur les confréries de Saint-Georges, de Saint-Sébastien, de Saint-Michel, des Arquebusiers, des Canonniers, etc. (ca 1735, onuitg. handschrift RUG H.S. 461)
 • De Meyer Isaac, Jaerboek der Koninklijke Gilde van Sint-Sebastiaen te Brugge (Brugge 1859).
 • Van de Velde Arthur, ‘De oude wapengilden te Brugge’, Kunst (1900) 147-175.
 • Van de Velde Arthur, ‘De oudste inventaris van het St. Sebastiaansgild te Brugge’, Annales de la Société d’Emulation de Bruges LVII, (1907) 393-401.
 • Godar Henri en Schouteet Albert, Histoire de la Gilde des Archers de Saint Sébastien de la Ville de Bruges (Brugge 1947).
 • Devyt Christian, ‘Het schieten van de papegaai op de Brugse stadsmolens’, Biekorf 1957, (1957) 161-169.
 • Reintges Theo, Ursprung und Wesen der spätmittelalterichen Schützengilden (Bonn 1963).
 • Schouteet Albert, ‘Inventaris van het goud- en zilverwerk in april 1578 te Brugge opgeëist’, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge V (1968) 217-246.
 • Vanhoutryve André, Ghilde van myn heere Sint-Sebastiaen die archiers houden binnen der stede van Brugghe (Brugge 1989).
 • Vanhoutryve André, ‘De Brugse Sint-Sebastiaansgilde en de rederijkers Cornelis Everaert en Eduard De Dene’, Brugse Gidsenkroniek (1996) 35-38.
 • Vanhoutryve André, Zo leefden de Brugse wapengilden XIIIe-XXe eeuw (Brugge 1999).
 • Lemahieu Marc, De Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan te Brugge 1379-2005 (Brugge 2005).
 • Lemahieu Marc, Het wezen van de eerste Vlaamse schuttersgilden, …met eenre gemeyne begeerten omme lavenisse haerer zielen (Brugge 2008).
 • Crombie Laura, From war to peace: archery and crossbow guilds in Flanders c. 1300-1500 (Glasgow 2010).

De meest recente teksten en een complete bibliografie vindt u in :

 • Dumolyn Jan en Vandewalle André (eds.), Sint-Sebastiaan binnen Brugge, 600 jaar gildearchief (Brugge 2016), p.209-216