Wapenpraal Karel II

Ontworpen door Aernout Pluvier, zoon van Daniël en Elisabeth Gloribus, gedoopt op 5 november 1626 in de O.L.Vrouwkerk te Brugge. Hij was in 1658 vinder in de eed van het ambacht van de schrijnwerkers en in 1660 deken. Hij werd op 5 maart 1656 lid van onze gilde en ondertekende dan ook zijn doodschuld.

Miniatuurgeschut

Pieter Moentack, Koning in 1763 schonk de gilde in 1777 diverse kanonnen, nu nog steeds in ons bezit. Dit ceremoniegeschut bestaat uit zeven kleine kanonnen van verschillend kaliber en twee kleine mortieren die op de jaarlijkse feestelijkheden nog steeds worden ingezet.

Kast van de Stadhouder

De eiken kast van de Stadhouder is de meest merkwaardige. Zij dateert uit 1697. De voorkant bestaat uit vijf gesculpteerde vakken, geflankeerd door twee getorste cordons. Het bovenste vak vertoont het gildewapen, het onderste het jaartal. Daartussen bevinden zich paneeltjes met Sint-Jan de Evangelist, Sint-Sebastiaan en een wildeman met pijl en boog. Een identieke kast bevindt zich in het Bijlokemuseum te Gent.

Loterijtrommels

Vervaardigd in groen-rood beschilderd hout. We vinden deze twee tonnetjes terug op het schilderij van de Loterijcommissarissen in 1751.