Het wapenschild...

van de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan binnen Brugge

Al meer dan vijf eeuwen voert de Brugse handboogschuttersgilde van Sint-Sebastiaan het wapen met een gouden kruis, vergezeld in elke hoek van vier gouden kruisjes, op een rode achtergrond. Alleen de uitvoering van de kruisen en de omgevende versierselen van het schild vertoonden in de loop der tijden enige variatie.

In 2008 werd het aloude wapen herzien met advies en goedkeuring van de Vlaamse Heraldische Raad. Een officieel goedgekeurde wapenbrief werd ontvangen uit handen van de bevoegde minister, ingeschreven in het Vlaamse wapenregister onder nummer 120 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2008.

Aan de historische figuratie van het wapenschild zelf, zoals het al eeuwen bestaat, werd uiteraard niet geraakt. De kruisen werden getekend volgens het ‘modern model’ van Jeruzalemkruis, dat echter ook de oorspronkelijke Brugse vorm uit de 16de eeuw is. De uitwendige versierselen, dus alles wat rond het schild komt, werden wel aangepast om het wapen uniek en exclusief voor deze gilde te maken. De in de vorige eeuw gebruikte koningskroon moet uitsluitend aan koninklijke personen voorbehouden blijven. Daarom werd het wapenschild van de Brugse Sebastiaansgilde omkranst met een hoofdmansbreuk van zilver, heraldisch geïnspireerd op de bestaande hoofdmansbreuk uit 1984. De hanger in de vorm van de Brugse b werd voorzien van het wapenschild van de stad Brugge, om de band met de stad te benadrukken. Achter het wapenschild werden twee gekruiste sirescepters van zilver geplaatst, geïnspireerd op de bestaande sirescepter uit het begin van de 16de eeuw. Het werden er twee, naar analogie met de vaak gebruikte gekruiste pijlen en omwille van het evenwicht in de tekening. Op die manier werd een historisch en heraldisch verantwoorde compositie gerealiseerd, die geldt als standaard voor de toekomst.