Opening van de...

...Flanders Field Memorial Garden

In Londen werd op 6 november 2014 in aanwezigheid van Queen Elisabeth II en Koning Filip de Flanders Fields Memorial Garden officieel geopend.

Dit herdenkingsmonument ter ere van de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde soldaten van de Guards-regimenten werd opgericht op de plaats van een vroegere wat vervallen vijver op het terrein van de Wellington Barracks, het hoofdkwartier van de Guards in Londen. Het monument ontstond op initiatief en naar een idee van onze Zorger keizer Piet Blanckaert, samen met Nick Van der Marliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Londen, en van Andrew Wallis, curator van het Guards museum. Tussen het eerste idee in 2008 en de uiteindelijke realisatie kregen de drie initiatiefnemers steun van verschillende leden van onze gilde, o.a. van onze Sire Patrick Flamey, Zorger en voormalig Tresorier Marc Lemahieu, Griffier Jean-Marie Cardinael en confrater Michel Van Hoonacker die als voorzitter van de Belgisch- Luxemburgse Kamer van Koophandel in Groot-Brittannië een belangrijke bijdrage leverde in de financiering en de sponsoring van dit project.

Het was dan ook met fierheid dat onze Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan binnen Brugge op deze plechtigheid vertegenwoordigd was door een delegatie onder leiding van Sire Patrick Flamey en verder bestaand uit Baljuw Michel Obers, Zorger keizer Piet Blanckaert, Zorger Koen Buyse, Zorger Marc Lemahieu en de confraters Christophe Van Coppenolle, Christophe Vandeurzen, Michel Van Hoonacker, Philippe Van Hootegem en Piet Viérin.

Alle genodigden werden verwacht een uur voor de aanvang van de plechtigheid. Na een vlotte passage door de ‘security’ controle, hadden we dus ruim de tijd om het monument rustig te bekijken, op een frisse, maar zonnige herfstmorgen.

Zorger Piet Blanckaert heeft zijn reputatie als landschapsarchitect alle eer aangedaan en een monument ontworpen dat op een relatief beperkte oppervlakte toch groots is en voortreffelijk de sfeer van de militaire begraafplaatsen ‘in Flanders Fields’ oproept. Vooraan op het monument in warm-witte Portland steen staan de 7 emblemen van de Guards regimenten. Op de cirkelvormige ommuring van het centrale grasperk zijn de eerste zinnen te lezen van het beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’ van John McCrae. Dit centrale perk zelf werd aangelegd met grond van een 70-tal Engelse militaire begraafplaatsen uit WO I in ons land, die in de zomer van 2013 verzameld werd en in november 2013 overgebracht naar Londen. Op deze grond werden ook enkele bomen uit Vlaanderen geplant. Bij de ingang van de tuin, voor het monument, staat een sokkel met het wapen van onze Gilde en een opschrift dat onze verbondenheid met de Guards in herinnering brengt.

De plechtigheid begon om 11.30 uur met de aankomst van koning Filip en de delegatie van de Vlaamse en Belgische regering, met de Vlaamse Minister-president en de Belgische Minister van Landsverdediging, enkele minuten later gevolgd door Queen Elisabeth II, prins Philip, Duke of Edinburgh en hun kleinzoon prins William, Duke of Cambridge.

Een kort en krachtig welkomstwoord werd uitgesproken door Major General Edward Smyth-Osbourne, bevelhebber van de Household Division. Nadien volgde een toelichting over de historiek van het project door Andrew Wallis, curator van het Guards Museum. De Guards Chaplain sprak een gebed uit ter wijding van het monument. Vervolgens volgde een ‘Act of Remembrance’ met voordracht van korte teksten door Vlaamse en Engelse jongeren.

Nadien legden Queen Elisabeth, koning Filip en zeven vertegenwoordigers van de diverse Guards regimenten kransen neer bij het monument. De plechtigheid werd afgesloten met het spelen van de Brabançonne en het ‘God save the Queen’ door de muziekkapel van de Guards.

In de kapel van de Guards werden tenslotte de initiatiefnemers en de sponsors van het monument voorgesteld aan de Queen, onze koning en andere prominenten waarbij uiteraard Zorger Piet Blanckaert, Sire Patrick Flamey en confrater Michel Van Hoonacker niet mochten ontbreken.

Buiten verwachting keerden koning Filip en prins William na het vertrek van de Queen terug om onze delegatie persoonlijk te begroeten. Marc Lemahieu gaf een korte historische toelichting over onze Gilde en haar relatie met de Guards waarop de prins repliceerde met de uitspraak dat ‘you are apparently better in history than I am’.

De plechtigheid werd afgesloten door een wandelbuffet, aangeboden door de Vlaamse regering.

Deze hele openingsceremonie was tegelijkertijd groots en ingetogen, ging door met militaire precisie, maar in een warme en vredevolle sfeer. We hebben er allen elk moment van genoten.