Zes belangrijke...

...Brugse wapengilden actief

In de vijftiende en zestiende eeuw ontstonden en bloeiden vele lekenbroederschappen of confréries in Brugge.

Sommige zoals de broederschappen van de Heilige Drievuldigheid, van het Heilig Bloed of van Onze-Lieve-Vrouw van den Droogenboom hadden uitsluitend religieuze activiteiten en devotie tot doel. Maar ook in de meer dan vijftig ambachtsgilden, in de rederijkerskamers en in de Brugse wapengilden speelden de religieus-caritatieve activiteiten een belangrijke rol.

In het begin van de 16de eeuw waren zes belangrijke Brugse wapengilden actief :

  • de kruisbooggilde van Sint-Joris , de meest prestigieuze, reeds bestaande in 1321, opgesplitst in 1397 in een Oud en een Jong Hof,
  • de handbooggilde van Sint-Sebastiaan binnen Brugge, omstreeks 1375
  • een tweede handbooggilde, buiten de stadswallen in ‘Sinte Cruus’, in 1476
  • de haakbusschutters of kolveniersgilde van Sint-Barbara, in 1517
  • de gilde van schermers of hellebaardiers van Sint-Michiel, in 1521

Deze wapengilden hadden hun militaire betekenis grotendeels verloren. Het waren meer of minder exclusieve recreatieve verenigingen waarin de leden elkaar of, ter gelegenheid van wedstrijden of feesten, leden van de adel, de stedelijke elite of de buitenlandse handelaarsnaties konden ontmoeten, hun gezamenlijke schuttershobby beoefenden, deelnamen aan tornooien en samen zorg droegen voor hun religieuze en caritatieve behoeften.

Al deze gilden hadden hun eigen patroonheilige, een stichtingsakte en een reglement, een eigen gildehuis en een eigen kapel in één van de kerken van de stad.