Koninklijke Hoofdgilde Sint Sebastiaan
  Historiek
Museum
•   Koningszaal
•   Kapellekamer
•   Toren
•   Tuin
•   Galerij
•   Gedenksteen
  600 jaar archief
  Disciplines
  Info & Contact
 
Museum

Toren

Toren

Het torentje zelf is iets meer dan 30 meter hoog. Daarin bevindt zich een beiaard die om het kwartier de tijd aangeeft.

Het is in 1573 onder het hoofdmanschap van Guido Laurijn dat de gilde de gebouwen aankoopt en het vroegere pand aan de Rolweg verlaat. Dit nieuwe pand heet de “Lombaerts eestre”, wat er kan op wijzen dat de heester voorheen zelf een dépendance was van het pandjeshuis De "Lombard" of de "Wouckere" dat tussen 1457 en 1510 in de Langestraat had gefloreerd.

De gebouwen zouden in 1546 opgetrokken zijn geweest door de vooraanstaande Brugse makelaarsfamilie de Boodt. In 1562 erft Cornelis de Bloys, thesaurier en burgemeester van de stad Brugge, het pand immers van zijn vrouw Anna de Boodt. In 1570 wordt het door Cornelis de Bloys ingrijpend verbouwd, waarbij hij aan de tuinzijde van de toren de gebeeldhouwde medaillons van zichzelf en zijn overleden echtgenote laat aanbrengen.

St. Sebastiaansgilde Carmersstraat 174 , B-8000 Brugge | Tel: +32(0)50 33 16 26 | griffier@sebastiaansgilde.be Realisation & design by DUO©